De danske kvinders historie beskriver og forklarer den udvikling, som de danske kvinders levevilkår har gennemgået fra slutningen af 1700-tallet og frem til i dag.

Det får du adgang til

  • 65 illustrationer
  • 5 temaer
  • 35 kilder
  • ca. 160 sider

Forfattere

  • Dorthe Chakravarty
  • Hanne Mortensen

Forside

Forsiden er udarbejdet af Systime.
Fotokreditering: Kvinde i roemark: Arbejdermuseet, Plakat: Gengivet med tilladelse fra Kvindehuset, Helle Thorning-Schmidt og kvinde med barnevogn: colourbox.dk, Kvindetegn: Linda Kastrup/Scanpix.

Rettighedsforhold

ISBN: 978-87-616-6299-6

© Forfatteren og Systime A/S. Første udgivelsesår 2014 

Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret eller inden for rammerne af en aftale med Copydan. Al anden udnyttelse forudsætter en skriftlig aftale med forlaget.

Fotos og illustrationer

Hvor intet andet fremgår, er forlaget Systime og forfatterne indehaver af rettigheder til fotos og illustrationer.

Alt om iBog®

Læs om adgang, oppetid og diverse funktionaliteter i Alt om iBog®.

Kildeangivelse

Læs om kildeangivelse i Alt om iBog®.

Sig din mening

Fejlmeddelelser, forslag etc. modtages gerne. Klik på ‘Sig din mening’.

Forbehold

For nogle bidrags vedkommende har det været umuligt at finde frem til rettighedshaver. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

ISBN: 9788761662996. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018