Du skal logge ind for at skrive en note

Modstandsbevægelsen i Danmark bestod overvejende af mænd, men der var også kvinder, der aktivt tog del i kampen mod besættelsesmagten. Blandt andet Hedda Lundh (1921-2012), der årtier efter krigens afslutning opdagede, at de fleste historier om kvindernes deltagelse i modstandsbevægelsen ikke lignede hendes oplevelser:

Du skal logge ind for at skrive en note

Hedda Lundh: Om modstandsbevægelsens kvinder, 2002

[…] jeg [blev] klar over […] at billedet af ”kvinderne i modstandsbevægelsen” for en stor del (om end ikke udelukkende, skal det retfærdigvis siges) var billedet af det omsorgsfulde bagland, som – bevares – var en vigtig forudsætning for kampen. Det var hustruen, der stod parat med de varme sokker, mad og trøst, når helten vendte hjem fra sin farefulde færd. Det var den brave kvinde, der holdt tyskerne hen så længe, at manden kunne slippe ud af bagdøren, som sørgede for rent tøj, mad og rationeringsmærker til dem, der var under jorden, og som qua deres kvindelighed var uvurderlige til kurertjeneste, fordi ingen mistænkte dem.

Det var naturligvis et billede, der fik alt til at stritte på mig.

Du skal logge ind for at skrive en note

Hedda Lundh studerede litteratur på universitetet i Århus og kom via studentermiljøet i kontakt med modstandsbevægelsen. Andre kvinder blev en del af miljøet gennem kærester eller ægtefæller, der var politisk engagerede i den borgerlige eller kommunistiske modstandskamp. Andre igen kom via kontakter som f.eks. arbejdsgivere eller venner ind i bevægelsen.

Ofte var kvinderne, som Hedda Lundh skrev, hustruer og mødre, der på hjemmefronten holdt hjemmet i gang, mens ægtefæller eller sønnerne var væk. Udover at leve med bekymringerne over et familiemedlem i ulovlig kamp var det også dem, der sørgede for, at hjemmet udadtil tog sig normalt ud, selv om det indadtil var hjemsted for ulovlige aktiviteter som modstandsmøder eller opbevaring af illegale blade og våben.

Men der var også kvinder, der var aktive uden for hjemmet og påtog sig opgaver, der var farlige og risikotunge, da al modstand mod nazisterne blev straffet med enten fængsels- eller dødsstraf. Der var kurerer, der bragte hemmelige budskaber mellem medlemmerne. Og der var et mindre antal kvinder som Hedda Lundh, der fungerede som jernbanesabotører og sprængstofkyndige i en kvindegruppe i Århus.

Du skal logge ind for at skrive en note

Den danske modstandsbevægelse

Der er usikkerhed om størrelsen af den danske modstandsbevægelse. Arbejdet blev udført i hemmelighed, og deltagernes navne blev ikke skrevet ned eller registreret af hensyn til sikkerheden. Frihedsmuseet i København har en database over modstandsfolk og er oppe på over 85.000 registrerede deltagere. Et antal, der er væsentligt højere end tidligere tiders forskning, og som, nogle mener, er sat alt for højt.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761662996. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018