ISBN: 9788761662996. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018